Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: thơ đi sứ (651)

Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2005 00:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/12/2005 13:38

寧明江舟行

粵西山中多澗泉,
千年合注成一川。
自高襾下如潑天,
灘上何所聞。
應龍激怒雷田田,
灘下何所見。
弩機劇發矢離絃,
一瀉萬里無停堙。
高山夾岸如離垣,
中有怪石森森然。
有如龍蛇虎豹牛馬羅其前,
大者如屋小如拳。
高者如立低如眠,
直者如走曲如旋。
千形萬狀難盡言,
蛟螭出沒成重淵。
湧濤噴沫日夜爭豗喧,
夏潦初漲沸如煎。
一行三日心懸懸,
心懸懸多所畏。
危乎殆哉汨沒無底,
共道中華路坦平。
中華道中夫如是,
窩盤屈曲似人心。
危亡傾覆皆天意,
高才每被文章妒。
人肉最為魑魅喜,
風波邢得儘能平。
忠信到頭無足恃,
不信出門皆畏途。
試望滔滔此江水。

 

Ninh Minh giang chu hành

Việt Tây sơn trung đa giản tuyền,
Thiên niên hợp chú thành nhất xuyên.
Tự cao nhi hạ như bát thiên,
Than thượng hà sở văn?
Ưng long kích nộ lôi điền điền,
Than hạ hà sở kiến?
Nỗ cơ kịch phát thỉ ly huyền,
Nhất tả vạn lý vô đình yên.
Cao sơn giáp ngạn như tường viên,
Trung hữu quái thạch sâm sâm nhiên.
Hữu như long, xà, hổ, báo, ngưu, mã la kỳ tiền,
Ðại giả như ốc, tiểu như quyền.
Cao giả như lập, đê như miên,
Trực giả như tẩu, khúc như tuyền.
Thiên hình vạn trạng nan tận ngôn,
Giao ly xuất một thành trùng uyên.
Dũng đào phún mạt nhật dạ tranh hôi huyền,
Hạ lạo sơ trướng phí như tiên.
Nhất hành tam nhật tâm huyền huyền,
Tâm huyền huyền đa sở uý.
Nguy hồ đãi tai cốt một vô để,
Cộng đạo Trung Hoa lộ thản bình.
Trung Hoa đạo trung phù như thị,
Oa bàn khuất khúc tự nhân tâm.
Nguy vong khuynh phúc giai thiên ý,
Cao tài mỗi vị văn chương đố.
Nhân nhục tối vi ly mị hỷ,
Phong ba na đắc tận năng bình.
Trung tín đáo đầu vô túc thị,
Bất tín “xuất môn giai uý đồ”.
Thí vọng thao thao thử giang thuỷ.

 

Dịch nghĩa

Trong núi miền Việt Tây có nhiều khe suối
Nghìn năm hợp lại thành một sông
Như nước rót xuống từ trời cao
Trên thác nghe thấy gì?
Rồng hiện giận dữ, sấm động ầm ầm
Dưới thác trông thấy gì?
Máy nỏ bật mạnh, tên vút khỏi dây
Một dòng vạn dặm không ngừng
Núi cao bên bờ như bức tường
Trong có đá hình thù kỳ dị chen chúc
Như rồng, rắn, hổ, báo, trâu, ngựa la liệt trước phía trước
Lớn như nhà, nhỏ bằng nắm tay
Cao như đứng, thấp như ngủ
Thẳng như chạy, cong như xoay vòng
Muôn hình vạn trạng khó nói hết
Thuồng luồng, ly long ra vào thành vực thẳm
Sóng vỗ bọt phun ngày đêm ầm ĩ
Lụt mùa hè vừa dâng nước sôi sục
Ði một mạch ba ngày, lòng chơi vơi
Lòng chơi vơi vì sợ hãi
Thiệt là nguy hiểm chìm sâu không đáy
Mọi người đều nói đường đi Trung Hoa bằng phẳng
Ðường Trung Hoa như thế này ư!
Sâu hiểm quanh co như lòng người
Nguy vong nghiêng đổ đều do ý trời
Tài cao thường bị văn chương ganh ghét
Thịt người là thứ ma quỷ thích nhất
Sóng gió làm sao yên cho hết
Giữ trung tín rốt cuc không đủ cậy nhờ
Ai không tin rằng “ra ngoài cửa mọi đường đều đáng sợ”
Thì hãy thử nhìn nước sông cuồn cuộn đó


Ninh Minh giang tức Minh giang, khi chảy qua huyện Ninh Minh thì gọi là Ninh Minh giang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Núi Việt Tây có nhiều khe suối
Bao nhiêu năm tụ hội thành sông
Trời cao đổ xuống đùng đùng
Từ trên thác tựa như rồng nổi cơn
Nghe như thể ầm ầm sấm nổ
Vuột khỏi dây tên nỏ bật tung
Một dòng vạn dặm không ngừng
Bên bờ núi dựng như tường chênh vênh
Ở trong nước đá hình quái lạ
Như rắn, rồng, hổ, báo, trâu, ngựa liệt la
Nhỏ tay nắm, lớn như nhà
Cao như đứng, thấp như là ngủ say
Cong như xoay, thẳng như đuổi chạy
Muôn vẻ kỳ nói mấy cho vừa
Thuồng luồng vực thẳm ghê chưa
Ngày đêm ầm ĩ sóng đùa bọt phun
Lụt mùa hè nước dâng sôi sục
Ði ba ngày một mạch, chơi vơi
Chơi vơi vì sợ ai ơi
Nước sâu không đáy đi đời nhà ma
Mọi người nói Trung Hoa bằng phẳng
Ðường Trung Hoa thật chẳng ai ngờ
Như lòng người lắm quanh co
Nguy vong nghiêng đổ đều do ý trời
Văn chương đời tài cao hay ghét
Thịt người ma quỷ thích vô cùng
Làm sao yên lặng bão bùng
Giữ trung tín mấy cũng không đủ nhờ
Không tin "ra cửa, nguy cơ"
Nhìn sông cuồn cuộn đó ngờ nữa thôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giải Việt tây nhiều khe lắm suối
Trải ngàn năm góp lại nên sông
Trời cao nước đổ dầm dầm
Trên ghềnh nghe tiếng ầm ầm nổi vang
Rồng vỗ cánh sấm ngàn chuyển động
Ngọn nỏ thần lúc bắn lìa dây
Nước tuôn ngàn dặm không ngơi
Núi cao san sát như xây bức tường
Đá chi chít in hình kỳ lạ
Như rắn, rồng, beo, hổ kinh thay
To thì như tựa nhà xây
Nhỏ thì chỉ một nắm tay vừa chừng.
Thẳng như chạy vòng cong như xoáy,
Hòn sững cao hòn lại như nằm,
Muôn hình muôn vẻ lạ lùng
Ly long chìm nổi ẩn mình vực sâu.
Sóng tung bọt trắng ngầu sớm tối,
Nước sang hè như nấu như nung
Ba ngày mong vượt qua xong
Ước sao sớm khỏi để lòng đỡ lo.
Nghe nói đường Trung Hoa bằng phẳng,
Đường Trung Hoa thật chẳng ra gì!
Lòng người quanh quẹo khác chi
Chênh vênh uốn khúc hiểm nguy ý trời.
Văn chương khéo cho đời ghen ghét,
Món thịt người quỉ thích ma ưa.
Sóng to dễ được yên chưa,
Lòng tin chi để đem đùa nhân gian.
Ra đường là gặp gian nan
Dòng sông cuồn cuộn chảy tràn kìa xem

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Miền Việt Tây có nhiều khe suối
Nghìn năm hợp lại thành một sông
Nước như rót từ trời cao
Trên thác nghe thấy tiếng gào rồng thiêng
Sấm động ầm ầm rồng dữ hiện,
Dưới thác trông nỏ bật tên bay
Một dòng vạn dặm không ngưng
Bên bờ núi vách như tường đứng cao
Trong có đá hình thù kỳ dị
Như rắn, rồng, hổ, báo, ngựa, trâu
Cao như đứng, thấp như ngủ sâu
Thẳng như chạy nhãy, cong hầu vòng xoay
Muôn hình vạn trạng kể hết đâu
Thuồng luồng, ly long vào vực sâu
Vừa hè lụt dâng nước cao
Đêm ngày sóng vỗ bọt trào sấm vang
Ði một mạch ba ngày, chơi với
Lòng chơi vơi vì sợ hãi sông sâu
Thiệt là nguy hiểm biết đâu
Nước sông không đáy chìm sâu khó lường.
Mọi người nói đường Tàu bằng phẳng
Ðường Trung Hoa như thế này ư!
Giống người sâu hiểm quanh co
Nguy vong nghiêng đổ đều do ý trời.
Tài cao thường văn chương ganh ghét
Thịt người ta ma quỷ thích ưa
Sóng to gió lớn sao yên
Trung tín giữ không đủ thiêng cậy nhờ.
Mọi đường đáng sợ đáng nghi
Thử nhìn cuồn cuộn nước đi tung trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời