15.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
10 bài thơ
Tạo ngày 15/12/2009 19:34 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/12/2009 23:05 bởi Vanachi
Phạm Hy Lượng 范熙亮 (1834-1886) tự Hối Thúc 晦叔, hiệu Ngư Đường, quê xã Nam Ngư, huyện Thọ Xương, Hà Nội, nay là phố Nam Ngư, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Năm Mậu Ngọ 1858, ông đỗ cử nhân. Năm Nhâm Tuất 1862, ông đỗ phó bảng lúc 28 tuổi. Ông nổi tiếng văn chương, từng làm Biện lý, rồi đổi làm Bố chánh tỉnh Nghệ An, sau bị cách chức chuyển bổ Án sát tỉnh Ninh Bình rồi quyền Tuần phủ. Năm Canh Ngọ 1870, ông làm Phó sứ sang Trung Quốc. Năm 1872 sau khi đi sứ về, ông có soạn bộ sử và có lúc làm Tiêu duyệt kiểm (kiểm tra, duyệt xét lại) góp phần hoàn chỉnh bộ Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Năm 1873 được cử giữ chức Bố chánh tỉnh Nghệ An, sau khi thành Nghệ bị nghĩa quân Trần Tấn, Đặng Như Mai tấn công, ông không đàn áp nghĩa quân nên bị triều đình luận tội phạt đánh 100 trượng, đồ 3…

 

Bắc minh sồ vũ ngẫu lục - 北溟雛羽偶錄