Sáo chiều đáp bài ca chèo lái,
Thơ trên hồ ngâm mãi ngày qua.
Cỏ thơm tít tắp bờ xa,
Trăng vô tình điếu Mịch La xuôi dòng.