Vãn du Pha Tiên đình

Diễm đàm nhâm tuất dạ du khách,
Hỉ đổ Hoàng Cương cố tích đình.
Minh nguyệt thanh phong tàng tạo hoá,
Biên chu đẩu tửu ức phương hinh.
Thiên thu đạo mạo hàn sơn bích,
Nhị phú di văn hoạ các bình.
Điểm kiểm đương niên đề phẩm xứ,
Yên ba nhất sắc hồn thanh minh.


Pha Tiên: ông tiên Tô Đông Pha.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Chuyện năm Nhâm Tuất những mê say,
Dấu cũ Hoàng Cương mới thấy nay.
Gió mát, trăng trong dành mãi đó,
Thuyền lan, rượu quế ngỡ còn đây.
Bóng ai như tạc sườn non nọ,
Lời phú còn in bức hoạ này.
Tìm lại chốn xưa ngày phẩm vịnh,
Một màu khói sóng lẫn trời mây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuyện năm Nhâm Tuất mê say,
Hoàng Cương dấu cũ đến rày mới hay.
Trăng trong gió mát, dành đây,
Thuyền lan, rượu quế ngỡ nay vẫn còn.
Bóng ai như tạc sườn non,
Lời phú bức hoạ vẫn còn in đây.
Tìm lại phẩm vịnh chốn xưa,
Một màu khói sóng lồng đưa mây trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời