Lạp vọng lập xuân thị nhật đăng chu, hồi ức khứ niên, sứ bộ dĩ thị nhật xả trang, nhân phú

Lộ nhập Minh giang nhãn giới tân,
Chinh phu tòng thử, thủy tri tân.
Ngạn tiền thố nhận cố hương thụ,
Nguyệt hạ mang thôi lai tuế xuân.
Lan duệ đường chu đô nhập họa,
Mai dung liễu ý tiệm nghi nhân.
Khứ niên thử nhật Yên thiều lữ,
Kinh để quy viên chính tẩy trần.

 

Dịch nghĩa

Đường vào sông Ninh Minh khiến mắt nhìn mới lạ,
Kẻ chinh phu từ đây mới được biết bến sông này
Trước bờ nhận lầm là cây cối nơi quê nhà,
Dưới trăng giục giã mùa xuân đến.
Chèo lan thuyền mộc, cảnh đẹp đều như vào tranh,
Vẻ mai ý liễu dần thích hợp với con người.
Nhớ ngày này năm ngoái bạn từ Yên Kinh tới,
(Ngày nào) xe trở lại kinh đô thì chính là lúc tẩy trần.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Tới Ninh Minh, bừng quang cảnh mới
Lần đầu tiên biết tới sông này
Tưởng quê nhà, mỗi dáng cây
Nửa chừng tháng chạp giục ngày xuân sang
Như tranh vẽ: chèo lan, thuyền gỗ
Liễu và mai gắn bó lòng người
Năm qua bạn đến Yên rồi
Về Kinh, đang chuốc chén vui tẩy trần


Nguồn: Phạm Hy Lượng cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn hoá thông tin, 1997.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường tới Ninh Minh nhìn mới lạ,
Chinh phu mới được biết sông này,
Trước bờ lầm tưởng cây quê cũ,
Mùa giục trăng lên xuân đến đây.
Thuyền đẹp chèo lan như bức vẽ,
Vẻ mai ý liễu thích nghi thay!
Yên Kinh năm ngoái bạn từng tới,
Trở lại kinh đô lúc tẩy trần.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời