Bắc Ninh phiên đài, đốc vận, thú, doãn chư quân tương tống chí giới thủ, phú giản

Xuân kinh hồi vọng ngũ vân thâm
Cố quận vu hành vạn mộc âm
Mã đạp sương hoa du khách tứ
Kê minh vũ dạ cố giao tâm
Cầu thôn thuỷ chước tương tư ý
Lư phố ca phiên biệt hậu ngâm
Đông đạo quy lai hoàn cựu lữ
Yến sồ tảo vị báo giai âm

 

Dịch nghĩa

Ngoảnh trông kinh thành Phú Xuân năm tầng mây thăm thẳm
Ngóng nhìn quê cũ ngút ngàn cây lá âm u
Vó ngựa dẫm lên hoa tuyết, gợi ý thơ cho du khách
Tiếng gà kêu đêm mưa, nhắc lòng nhớ về quê hương
Thôn Cầu Doanh rót rượu, uống để thương nhớ nhau
Phố Kỳ Lừa ca hát, ghi lại để ngâm sau khi chia biệt
Các vị đi tiễn ngày ta về vẫn là bạn cũ
Én non sẽ sớm báo tin hay


Phiên đài: tức Bố chánh sứ; đốc vận: chỉ Đốc vận Nguyễn Tam Thọ; thú: chỉ Tri phủ Lạng Giang Dương Vân Đình; doãn: chỉ hai người đại diện cho Tri huyện Yên dũng và Tri huyện Yên Thế, đều thuộc phủ Lạng Giang lúc bấy giờ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thành xuân thăm thẳm tầng mây
Quê nhà đã mấy rừng cây cách vời
Ngựa giẫm tuyết càng khơi thi tứ
Gà gáy đêm gợi nhớ cố hương
Thôn Cầu chuốc chén yêu thương
Kỳ Lừa khúc hát còn vương ly tình
Ngày trở lại đinh ninh nghĩa cũ
Cánh én non sớm nhủ tin hay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phú Xuân thăm thẳm năm tầng mây,
Quê cũ ngóng nhìn ngàn ngút cây.
Vó ngựa tuyết hoa, khơi khách tứ,
Mưa gà kêu, nhớ cố hương gầy.
Cầu Doanh rót rượu thương nhau chuốc,
Ghi khúc Kỳ Lừa ngâm sau nầy.
Các vị tiễn ta là bạn cũ,
Én non sẽ sớm báo tin hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời