15/07/2024 05:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Tương tạp vịnh kỳ 5

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 19/12/2022 04:13

 

Phiên âm

Nhất địch tà dương đáp trạo ca,
Thái hồ[1] tạc nhật lãng ngâm qua.
Phương hoành châu chử thương mang lý,
Minh nguyệt vô tình điếu Mịch La[2].

Dịch nghĩa

Trong ánh tà dương, một tiếng sáo đáp lại bài hát chèo thuyền,
Hôm qua cả ngày ngâm thơ qua hồ rộng.
Trên bến bãi cỏ thơm tít tắp,
Trăng sáng vô tình điếu viếng dòng Mịch La.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Sáo chiều đáp bài ca chèo lái,
Thơ trên hồ ngâm mãi ngày qua.
Cỏ thơm tít tắp bờ xa,
Trăng vô tình điếu Mịch La xuôi dòng.
[1] Cõ lẽ không phải là Thái Hồ nằm giữa tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, vì lúc này Phạm Hy Lượng còn đang ở Hồ Nam, mà là “hồ rộng”, có thể chỉ hồ Động Đình.
[2] Nguyên chú: “Sông Mịch La nằm về phía đông huyện Tương”. Thi hào Khuất Nguyên đã trầm mình tại sông này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Tam Tương tạp vịnh kỳ 5