Phụng mệnh tiến cận lưu giản đô thành chư hữu

Tái già dư hưởng vị toàn hưu
Quỳnh cửu hưng ca trọng báo thù
Tích cống sự thù nan tố cựu
Tế sư nhân chí thuỷ kinh thu
Sóc phong dương liễu Nam Quan địch
Tình tuyết giang sơn Kế Bắc lâu
Trịnh trọng Hương kiều kim nhật biệt
Cảm tương cừu mã xỉ tư du

 

Dịch nghĩa

Dư âm tiếng kèn nơi biên tái còn chưa tắt hẳn
Mà lời ca châu ngọc đã dấy lên niềm biết ơn trọng hậu
Việc ban tứ và cống nạp mỗi lúc một khác, khó tìm về gốc cũ
Quân đội tới giúp mới qua một mùa thu
Khi gió bâc thốc vào dương liễu thì tiếng sáo còn ở phía ải Nam Quan
Lúc núi sông tạnh tuyết thì đã có mặt tại lầu phía bắc đất Kế
Trên cầu sông Hương hôm nay ân cần chia biệt
Nàm dám đem áo cừu ngựa quý để khoe khoang cuộc viễn du này[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Biên cương, kèn trận vẫn ngân vang
Lời báo ơn sâu cất tiếng vàng
Cống, tặng khó theo nguyên phép cũ
Quân bình mới giúp một thu sang
Ải Nam sáo thổi, vang dương liễu
Lầu Bắc băng tan, tạnh suối ngàn
Trên nhịp cầu Hương xin tạm biệt
Áo cừu, ngựa quý, dám khoe khoang!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dư âm kèn trận biên quan vang,
Trọng hậu biết ơn ca xướng vàng,
Cống tặng khác xưa, xa gốc cũ,
Quân binh tới giúp một thu vàng.
Ải Nam tiếng sáo vang dương liễu,
Lầu bắc Kế miền tạnh tuyết tan.
Cầu cạnh sông Hương nay cách biệt,
Áo cừu ngựa quý dám khoe khoang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời