Nhà tĩnh lọt vào ánh thái dương,
Gợn mây phơ phất trải muôn phương.
Rằm thu trăng sáng trùm cây cỏ,
Ngàn dặm tâm ngời nhớ cố hương.
Ngựa chạy thong dong vì nhớ lệ,
Xe đi buồn bã bởi xa đường.
Từ điếm trên sông âm vẳng lại,
Tiếng cười hoà với giọng ca buông.

tửu tận tình do tại