11.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
10 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 19/12/2009 18:15 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/12/2009 23:06 bởi Vanachi
Phan Huy Chú 潘輝注 (1782–1840) tự Lâm Khanh 霖卿, hiệu Mai Phong 梅峰, thuở nhỏ có tên là Phan Huy Hạo 潘辉浩 sau đổi tên là Chú, là một danh sĩ triều nhà Nguyễn. Sinh ra ở Thăng Long và lớn lên ở tổng Thuỵ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Sơn Tây(nay là thôn Thuỵ Khuê, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây). Ông là con trai thứ ba của danh sĩ Phan Huy Ích người làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Năm 1787, Phan Huy Ích bỏ làm quan với nhà Lê ở Thăng Long và lên Sài Sơn (Sơn Tây) định cư. Ông đỗ 2 lần tú tài, người đương thời gọi ông là “kép Thầy”, làm quan dưới triều vua Minh Mạng. Năm Giáp Thân (1824), ông được cử làm phó sứ sang Trung Quốc. Năm Mậu Tí (1828), làm Phủ thừa tỉnh Thừa Thiên, rồi thăng Hiệp Trấn Quảng Nam. Năm Canh Dần (1830),…