答朝鮮國使李睟光其一

異域同歸禮義鄉,
喜逢今日共來王。
趨朝接武殷冠哻,
觀國瞻光舜冕裳。
宴饗在庭沾帝澤,
歸來滿袖惹天香。
唯君子識眞君子,
幸得詩中一表揚。

 

Đáp Triều Tiên quốc sứ Lý Tuý Quang kỳ 1

Dị vực đồng quy lễ nghĩa hương,
Hỉ phùng kim nhật cộng lai vương.
Xu triều tiếp vũ Ân quan hãn,
Quan quốc chiêm quang Thuấn miện thường.
Yến hưởng tại đình triêm đế trạch,
Quy lai mãn tụ nhạ thiên hương.
Duy quân tử thức chân quân tử,
Hạnh đắc thi trung nhất biểu dương.

 

Dịch nghĩa

Tuy ở khác khu vực nhưng cũng đều là đất lễ nghĩa,
Hôm nay vui mừng cùng sang đất nhà vua.
Đến triều thấy quan võ đội mũ theo lối nhà Ân,
Còn nước đến chiêm cận thì y phục lại như đời vua Thuấn.
Cùng ăn yến ở triều đình thấm nhuần ơn của hoàng đế,
Khi về tay áo vẫn còn toả thiên hương.
Chỉ có người quân tử mới biết được người quân tử khác,
May được khen nhau bằng lời ở trong câu thơ.


Năm Quang Hưng thứ 20 (1597), Phùng Khắc Khoan được cử làm chánh sứ dẫn đầu một sứ bộ sang Tàu, dự tiệc chúc thọ Minh Vạn Lịch tại Bắc Kinh, ở đây ông có gặp sứ thần Triều Tiên là Lý Tuý Quang và có thơ xướng hoạ với nhau khá nhiều thơ. Xem thêm các bài xướng của Lý Tuý Quang trong mục của tác giả này.

Nguồn: Nguyễn Duy Chính, “Cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Triều Tiên và Đại Việt ở triều đình nhà Thanh năm Canh Tuất (1790)”, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 6(83), 2010