Bè ra biển, nghĩ lánh đời,
Hỏi bến đò, đâu phải lời viển vông.
Nhìn năm rừng ở ven sông,
Mặt trời lặn, thấy bay tung bụi vàng.