Vùng Tương Nam, phong lưu trang phục,
Hoa đầy đầu, áo cúc đẹp xinh.
Kìa nơi đệ nhất hữu tình,
Là thềm bậc đá với thành giếng xây.