Cầu Lư Câu kéo dài cơn gió,
Ngựa quý đưa qua ngõ dịch đình.
Hẹn cuối năm, hết lộ trình,
Nào hay tháng tám, sứ mình tới nơi.
Màu thu tía rực nơi thành khuyết,
Ánh hồng tươi quấn quít bụi đường.
Càng nhìn càng nhớ quê hương,
Trời Nam ngút mắt một phương xa vời.