過城團

陽峰韶氣送餘寒,
前闖團城弄白團。
半簇戍樓呑畫角,
一枝條舖背晴巒。
馬頭旌劍吾儒健,
閣下詩琴鎮將寬。
城外又江江又市,
羈懷澒洞憶長安。

 

Quá Thành Đoàn

Dương phong thiều khí tống dư hàn,
Tiền sấm Đoàn thành lộng bạch đoàn.
Bán thốc thú lâu thôn hoạ giốc,
Nhất chi điều phố bối tình loan.
Mã đầu tinh kiếm ngô nho kiện,
Các hạ thi cầm trấn tướng khoan.
Thành ngoại hựu giang giang hựu thị,
Ky hoài hống động ức Trường An.

 

Dịch nghĩa

Trên ngọn núi trồng dương liễu tiếng đàn nhạc (của sứ bộ) như xua tan khí lạnh cuối mùa
Phóng ngựa đi trước vào Thành Đoàn để tìm mua một chiếc quạt
Nửa dãy nhà sàn của lính thú chìm lắng trong tiếng tù và
Một dãy phố tiêu điều quay lưng vào dãy núi đang lúc tạnh ráo
Trên đầu ngựa có cờ và kiếm, nhà nho ta rất khoẻ
Ngồi dưới lầu gác làm thơ gẩy đàn, tướng trấn thủ có đức khoan hoà
Ngoài thành có sông, bên sông lại có chợ
Nỗi lòng tha hương liên tưởng khôn nguôi khiến ta nhớ về Tràng An (kinh đô Thăng Long)


Thành Đoàn là thành Lạng Sơn, có hình như chiếc quạt nên thường gọi là Đoàn thành.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sứ đoàn nhạc rộn ràng đã át
Chút lạnh tàn ngày sát tàn đông
Những cây dương liễu được trồng
Ở trên ngọn núi, xa trông tốt lành

Phóng ngựa vút vào thành Quạt trước
Để tìm mua cho được quạt chơi
Nhà sàn lính thú im hơi
Chìm trong tiếng rúc "ù ơi" tù và

Tiêu điều phố lưng đà dựa núi
Trên đầu ngựa có mũi kiếm, cờ
Nhà nho ta khoẻ không ngờ
Dưới lầu quan trấn làm thơ, gảy đàn

Ngoài thành thấy sông san sát chợ
Lòng tha hương tưởng nhớ Tràng An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Nhạc cờ sứ bộ đến Thành Đoàn
Hình quạt, non cao, khí lạnh tan
Lanh lảnh tù và vang dãy phố
Hoang vu lính thú trú nhà sàn
Nho gia quất ngựa, rung cờ kiếm
Tướng trấn ngâm thơ, vẳng nhạc đàn
Sông chảy ngoài thành liền sát chợ
Tha hương lòng dạ hướng Tràng An

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sứ nhạc xua tan khí lạnh tàn,
Sứ thần phóng ngựa vào Thành Đoàn,
Tiêu điều dãy phố dựa lưng núi,
Lính thú tù và vẳng nhà sàn.
Khoẻ ngựa nho ta cờ kiếm báu,
Khoan hoà tướng trấn gẩy thơ đàn.
Ngoài thành sông chảy bên sông chợ,
Liên tưởng Tràng An xa dặm ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời