幕府即事

徹夜鑼聲不暫停,
孤燈相對到天明。
經旬去國心如死,
一路逢人面盡生。
山麓積泥深沒馬,
谿泉伏怪老成精。
客情至此已無限,
又是燕山萬里行。

 

Mạc phủ tức sự

Triệt dạ la thanh bất tạm đình,
Cô đăng tương đối đáo thiên minh.
Kinh tuần khứ quốc tâm như tử,
Nhất lộ phùng nhân diện tẫn sinh.
Sơn lộc tích nê thâm một mã,
Khê tuyền phục quái lão thành tinh.
Khách tình chí thử dĩ vô hạn,
Hựu thị Yên sơn vạn lý hành.

 

Dịch nghĩa

Suốt đêm, tiếng thanh la không ngớt.
Ta ngồi bên ngọn đèn cô đơn cho đến sáng.
Xa nước mấy tuần, lòng như chết.
Dọc đường gặp toàn người lạ.
Ở chân núi bùn ngập đến bụng ngựa.
Quái vật ẩn nấp hai bên bờ suối lâu ngày đã thành tinh.
Đến đây, tình cảm người viễn khách đã vô hạn rồi.
Huống chi cuộc hành trình đến Yên sơn (kinh đô) còn vạn dặm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Suốt đêm tiếng lệnh giục không ngơi,
Đối ngọn đèn hiu đến sáng trời.
Xa nước mấy tuần lòng tựa chết,
Dọc đường toàn gặp khách quê người.
Bùn khe đọng lại lút mình ngựa,
Ma quái thành tinh khắp mọi nơi.
Tình cảnh khách xa đây khó tả,
Yên kinh muôn dặm bước đường dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đêm suốt tiếng la chẳng nghỉ ngưng,
Đèn khuya thao thức đến trời hừng !
Vài tuần xa nước lòng như chết,
Suốt lộ gặp người mặt lạ dưng !
Chân núi sình lầy dìm cả ngựa,
Suối khe ẩn quái trở nên hung !
Đến đây khách khổ đà vô hạn,
Tới được Yên Sơn xa vạn trùng !!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trọn đêm tiếng lệnh mãi không ngừng
Bên chiếc đèn con đến sáng trưng
Xa nước mấy tuần lòng tựa chết
Dọc đường chỉ gặp mặt người dưng
Quái trong hang đá già thành quỷ
Bùn đọng chân non ngựa ngập mình
Viễn khách đến đây lòng ảo não
Yên Sơn muôn dặm bước đăng trình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh la không ngớt suốt đêm dài,
Ta ở bên đèn đến sáng mai.
Xa nước mấy tuần lòng chết lặng,
Gặp toàn người lạ dọc đường qua.
Ngập bùn chân núi qua bụng ngựa,
Quái vật lâu ngày thành quỷ ma.
Tình cảm khách xa đà khó tả.
Yên kinh huống nổi dặm ngàn xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời