江州-在谿洞

司馬琵琶昔日歌,
天涯流落事如何。
若行今日江州路,
應是青衫淚更多。
老母越南垂白髮,
病妻燕北寄黃昏。
瘴煙蠻雨交州客,
三處相思一夢魂。

 

Giang châu - Tại Khê Động

Tư Mã tỳ bà tích nhật ca,
Thiên nhai lưu lạc sự như hà.
Nhược hành kim nhật Giang Châu lộ,
Ưng thị thanh sam lệ cánh đa.
Lão mẫu Việt Nam thuỳ bạch phát,
Bệnh thê Yên Bắc ký hoàng hôn.
Chướng yên Man vũ Giao Châu khách,
Tam xứ tương tư nhất mộng hồn.


Khê Động còn gọi là Lĩnh Nam Khê Động, nơi người Tráng, Miêu, Đồng tụ tập cư ngụ, có suối, động dễ trồng trọt, săn bắn, trao đổi hàng hoá.

Sách An Nam chí lược của Lê Tắc 黎崱 (1263-1342) chép bài thơ này làm trong thời gian tác giả sang sứ nước ta dưới thời vua Trần Nhân Tông, nhưng chỉ chép 4 câu cuối:
老母越南垂白髮,
病妻燕北待黃昏。
蠻煙瘴雨交州客,
三處相思一夢魂。

Lão mẫu Việt nam thuỳ bạch phát,
Bệnh thê Yên bắc đãi hoàng hôn.
Man yên chướng vũ Giao Châu khách,
Tam xứ tương tư nhất mộng hồn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tì bà xưa người Tư Mã hát,
Có nhiều không lưu lạc góc trời.
Hôm nay nếu xuống Giang Châu,
Áo xanh chắc đẫm lệ sầu nhiều hơn.
Nghĩ Việt Nam mẹ hờn tóc trắng,
Gửi thân chiều Yên Bắc vợ đau.
Mưa dai sương chướng Giao Châu,
Ba nơi thương nhớ về đâu mộng hồn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Mẹ già Nam Việt phơ đầu bạc,
Vợ ốm Bắc Yên đợi bóng tà.
Mưa chướng mây mù, Giao Chỉ khách,
Mộng hồn chung một, xứ chia ba.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời