Sóng cuồn cuộn, Tam Tương vui thật,
Bên đường chiều tấp nập bò dê.
Thấp cao sương toả bốn bề,
Liễu xanh bát ngát phủ che xóm làng.