Súng, phèng la ồn ã
Chèo khua nước rào rào
Sương bay trước cửa sổ
Song biếc, khuấy con sào
Rời nhà bao lâu nhỉ?
Nước sông xuân dài sao!
Thôn xóm bên bờ nọ
Oanh ca chẳng ngớt nào!