酬樂天揚州初逢度上見贈

巴山楚水凄涼地,
二十三年棄置身。
懷舊空吟聞笛賦,
到鄉翻似爛柯人。
沉舟側畔千帆過,
病樹前頭萬木春。
今日聽君歌一曲,
暫憑杯酒長精神。

 

Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ phùng độ thượng kiến tặng

Ba sơn Sở thuỷ thê lương địa,
Nhị thập tam niên khí trí thân.
Hoài cựu không ngâm “Văn địch phú”,
Đáo hương phiên tự lạn kha nhân.
Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá,
Bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân.
Kim nhật thính quân ca nhất khúc,
Tạm bằng bôi tửu trường tinh thần.

 

Dịch nghĩa

Núi đất Ba và sông đất Sở là những nơi quạnh hiu, lạnh lẽo,
Ta đã bị phế bỏ thân này hai mươi ba năm ở đó.
Nhớ bạn cũ đã mất, ngâm suông bài Văn địch phú,
Về quê xưa thấy giống kẻ cầm cán rìu mục nát trong tích cũ.
Thuyền chìm nhìn nghiêng thấy cả ngàn cánh buồm vẫn vượt qua,
Cây bị bệnh thấy trên đầu hàng vạn cây xanh tốt.
Hôm nay được nghe ông ngâm bài thơ tặng,
Tôi tạm nhờ men rượu giúp tinh thần vươn cao dài.


Lạc Thiên là tự của Bạch Cư Dị, một trong ba thi hào đời Đường, là bạn thơ và cũng là bạn đồng liêu thân thiết của tác giả. Năm 826, Lưu và Bạch trên đường đến nhiệm sở mới, tình cờ gặp nhau tại Dương Châu (nay trong tỉnh Giang Tô). Bạch làm thơ tặng trước, Lưu tặng lại bài này đáp lễ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Ba sông Sở đều hoang lạnh
Hăm ba năm hiu quạnh uổng thân
Bạn xưa ngâm phú vài vần
Về quê thấy tựa như anh mục rìu
Thuyền chìm liếc thấy nhiều buồm lượn
Cây xác xơ thấy vạn cây xanh
Hôm nay nghe được thơ anh
Tạm thời nhờ rượu cho tinh thần dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sông Sở núi Ba đất lạnh căm
phế thân nơi đó hai ba năm.
Về quê tựa “Lạn kha nhân” cảm
Nhớ bạn bài “Văn địch phú” ngâm.
Thuyền đắm thấy ngàn buồm gió lướt
Cây đau có vạn nhánh xuân đâm.
Hôm nay nghe được ông ca tặng
tạm cậy hơi men dưỡng trí tâm.

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Sở núi Ba nơi lạnh căm,
Thân này phế bỏ hăm ba năm.
Bạn ngâm Văn địch suông bài phú,
Cầm cán mục rìu quê cũ thăm.
Nhìn thấy cả ngàn buồm vẫn vượt,
Trên đầu cây bệnh thấy xanh mầm.
Tôi nhờ men rượu tinh thần vững
Nay được nghe ông thơ tặng ngâm.

13.00
Trả lời