Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Lưu Vũ Tích (106 bài)
- Hàn Dũ (40 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (5 bài)
- Trương Việt Linh (4 bài)
Tạo ngày 24/11/2013 14:16 bởi Vanachi
Từ Ngưng 徐凝, thi nhân Mục Châu (nay thuộc Kiến Đức, Chiết Giang) đời Đường, không rõ năm sinh và mất, ước sống khoảng năm Nguyên Hoà đời vua Hiến Tông. Ông từng có giao thiệp với Hàn Dũ, Bạch Cư Dị, Nguyên Chẩn. "Toàn Đường thi" còn chép thơ ông một quyển.