八月十五夜

皎皎秋空八月圓,
常娥端正桂枝鮮。
一年無似如今夜,
十二峰前看不眠。

 

Bát nguyệt thập ngũ dạ

Hạo hạo thu không bát nguyệt viên,
Thường Nga đoan chính quế chi tiên.
Nhất niên vô tự như kim dạ,
Thập nhị phong tiền khán bất miên.

 

Dịch nghĩa

Trăng tháng tám tròn và sáng rỡ trên bầu trời thu,
Thường Nga vẫn đoan chính, cành quế vẫn tươi.
Cả năm không đêm nào như đêm nay,
Mười hai ngọn ngắm trăng không ngủ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên trời thu trăng tròn sáng rỡ
Cành quế, Thường Nga ở còn đây
Cả năm đẹp nhất đêm nay
Ngắm hoài không ngủ đêm dài trên non

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bát ngát trăng thu tròn tháng tám
Hằng Nga vành vạnh, quế hoa tươi
Một năm đẹp nhất đêm nay nhỉ
Chẳng ngủ, ngàn non ngắm chẳng thôi

15.00
Trả lời