224.23
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
220 bài thơ
Tạo ngày 08/10/2014 06:02 bởi tôn tiền tử
Mai Văn Phấn sinh năm 1955 tại Kim Sơn, Ninh Bình, hiện sống và sáng tác tại thành phố Hải Phòng. Ông là hội viên Hội Nhà văn thành phố Hải Phòng, Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Giọt nắng (thơ, NXB Hải Phòng, 1992)
- Gọi xanh (thơ, NXB Hội Nhà văn, 1995)
- Cầu nguyện ban mai (thơ, NXB Hải Phòng, 1997)
- Nghi lễ nhận tên (thơ, NXB Hải Phòng, 1999)
- Người cùng thời (trường ca, NXB Hải Phòng, 1999)
- Vách nước (thơ, NXB Hải Phòng, 2003)
- Hôm sau (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2009)
- Và đột nhiên gió thổi (thơ, NXB Văn học, 2009)
- Bầu trời không mái che (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2010)
- Thơ tuyển Mai Văn Phấn (thơ cùng tiểu luận và trả lời phỏng vấn, 2011)
- Hoa giấu mặt (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2012)
-…

 

Giọt nắng (1992)

Gọi xanh (1995)

Cầu nguyện ban mai (1997)

Nghi lễ nhận tên (1999)

Người cùng thời (1999)

Vách nước (2003)

Hôm sau (2009)

Bầu trời không mái che (2010)

Vừa sinh ra ở đó (2013)