Bài thơ đạt giải Nhì cuộc thi thơ của báo Văn nghệ năm 1995

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)