Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:52

Thế rồi mưa và nước lên
Theo chân em dạo cho mềm mùa đông

Lại vang tiếng gọi gieo trồng
Bàn tay cuống quýt cánh đồng rộng thênh

Tung lên bọt nước đầu ghềnh
Và tăm sóng thở lặng thinh đáy hồ

Trổ mầm những khoảng vu vơ
Hay con cò trắng ngẫn ngờ bay lên


Nguồn: Mai Văn Phấn, Nghi lễ nhận tên, NXB Hải Phòng, 1999