Đêm ba mươi
Năm cũ đã tàn
Em bồng con cho anh đốt pháo
Năm mới lửa xoè táo bạo
Tiếng rắc vàng trước cửa nhà ta.

Hãy đi!
Mau lên trước cha!
Hỏi mượn vía con xông đất
Giữa trần gian đang lúc giao hoà
Mưa bụi áo quần ngây ngất.

Con hái cho cha cành lộc
Thời gian lặng rót vào tay
Ra về quên không ngoảnh lại
Gốc trơ, trơ những hao gày.

Tóc em xanh lên một ngày
Con như cây lồng thêm vỏ
Lịch sử vặn mình trên cỏ
Năm cũ đông thành phù điêu.


Xuân Tân Mùi

Nguồn: Mai Văn Phấn, Giọt nắng, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng xuất bản, 1992