Giao thừa nghe pháo nổ
Không dưng xuyến xao lòng
Mắt thầm rưng rưng lệ
Ai buồn như ta không?

Xuân vừa qua ngưỡng cửa
Sao không ra đón mừng?
Chút gì như dửng dưng
Chút gì như nuối tiếc?

Xuân của nửa đời người
Nên nhuốm màu tiễn biệt?
Hay xuân cũng già nua
Và ta không tha thiết?

Pháo vẫn đang rộn nổ
Góp cho xuân tiếng cười
Chỉ mình ta nhỏ bé
Mong manh với đất trời
Chỉ mình ta có lỗi
Đem buồn che lấp vui!


(Một mùa xuân cũ)