15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
22 bài thơ
Tạo ngày 07/10/2014 21:49 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/08/2018 22:23 bởi Vanachi
Nguyễn Viết Thâm (1913-1996) là nhà thơ Việt Nam, quê ở Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An, học Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Huế khoảng từ 1937 đến 1940. Sao cải cách ruộng đất năm 1955, ông ra Hải Phòng làm việc tại Phòng thiết kế thuộc Sở Điện lực Hải Phòng. Ông là hội viên Hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng, đã có nhiều bài thơ được đăng trên tạp chí Cửa biển, báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ quân đội và tập thơ Vầng trăng đêm ấy.

Tác phẩm:
- Sau luỹ tre xanh (thơ, Huế, 1939)
- Vầng trăng đêm ấy (thơ in chung, NXB Lao động, 1994)

 

Vầng trăng đêm ấy (1994)