Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 03:55

Cháu thắp nén nhang mở cửa
Khói hương bay vẽ con đường
Ngửa mặt trời trong như nước
Đất chìm xuống đáy đại dương.

Để lại trên bờ vấn vương
Chỉ còn thơ ngây như cá
Cháu gọi lay màn âm dương
Giọng bà ấm vào cơ thể.

Gió run hình tay bà vẽ
Vào bàn tay cháu ngày xưa
Bàn tay giờ như rong bể
Mộ bà một nấm san hô.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Gọi xanh, NXB Hội nhà văn, 1995