Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 03:53

(Tặng Trương Nam Hương)

Một chiều bạn không tới
Chim gọi hoài trong cây
Hồn lá rơi loạng choạng
Thiếp đi trên đất dày.

Mùa thu trên tay gày
Nâng chén trà lẻ bạn
Bóng mình trong lòng chén
Mà hồn ngoài chân mây.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Gọi xanh, NXB Hội nhà văn, 1995