Chưa có đánh giá nào
18 bài thơ
Tạo ngày 07/10/2014 06:07 bởi tôn tiền tử
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2013.