Nở trên đỉnh núi
Thản nhiên trong gió mạnh
Mây bay

Bảy trăm năm trước
Đức - Phật - Hoàng Trần Nhân Tông
Cúi đầu đi qua

Em và tôi
Đang cúi đầu đi qua
Các con và mọi người
Cùng cúi đầu
Đi qua

Xuống chân núi
Gặp đoàn hành hương
Tay gậy trúc
Mắt ngước lên
Thiêu đốt gốc hoa ngùn ngụt.


Nguồn: Vừa sinh ra ở đó, NXB Hội nhà văn, 2013