Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 03:56

Một sớm hồn ta trong ngục tối
Lá khô tiếng khoá động trên đầu
Thân xác bỗng thôi làm cai ngục
Hồn theo heo may không biết về đâu!


Nguồn:
1. Gọi xanh, NXB Hội nhà văn, 1995
2. Cầu nguyện ban mai, NXB Hải Phòng, 1997