Ngực chang chang mùa hè
Lưng đã ngầy ngậy gió
Cửa trời đang bỏ ngỏ
Cho thu về se se...

Chân tay sao đê mê
Giao hoà cùng trời đất
Tiếng thu gọi ong về
Để biến tôi thành mật.

Ai giăng khói nơi nơi
Môi mềm nghe gió quệt
Bao ngờ vực của người
Thu sẽ mang đi hết.

Tĩnh lặng tựa người thiền
Tựa giọt sương dịu mát
Trong hương thơm trái ngọt
Và tiếng chim tìm nhau.

Trời như cái ao sâu
Thu ùa về như nước
Tôi làm sao biết được
Hôm nay là hôm nào.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Giọt nắng, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng xuất bản, 1992