Chưa lên Đà Lạt anh là nụ
Chiều nay hàm tiếu giữa sương về
Gọi thầm Đà Lạt thơm trong miệng
Đôi gót chân mình đôi bến mê.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Cầu nguyện ban mai, NXB Hải Phòng, 1997