Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:56

Chờ quanh ngọn đèn
ánh sáng lan toả, đứt đoạn
ngỡ ai cầm bó đuốc
soi lên mặt mỗi người.

Bầy trò chơi để giết thời gian
ánh sáng soi về ai
người ấy gọi cách lập xuân.

Những câu nói sau được ghi lại:
           - Con chim trốn rét làm mũi tên
           rơi xuống bức tường mùa đông.
           - Khuôn mặt nhìn qua cửa sổ
           gợi nét chữ nguệch ngoạc.
           - Giọt sương chia đôi
           chân cỏ non thành vực thẳm...

Những chuyện bông lơn
vô tình vận vào trời đất
Đồ vật tự chuyển dịch
lắt lay bóng núi
Chim kêu gió thay mùa.

Khêu ngọn đèn
Từng bầy mũi tên bay qua mái nhà vun vút.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Hôm sau, NXB Hội nhà văn, 2009