Trăng quan san ở trên cao
Nước Lũng Đầu chảy rì rào dưới chân
Trăng soi người đã bao năm
Nước không ngừng nghỉ vô tình cứ trôi
Trăng luôn buồn bã đơn côi
Nước tuôn lặng lẽ không thôi nghẹn ngào
Không Tần chẳng Hán ruột bào

tửu tận tình do tại