25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: trăng (225)

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 02:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 03:59

月(天上秋期近)

天上秋期近,
人間月影清。
入河蟾不沒,
搗葯兔長生。
只益丹心苦,
能添白髮明。
干戈知滿地,
休照國西營。

 

Nguyệt (Thiên thượng thu kỳ cận)

Thiên thượng thu kỳ cận,
Nhân gian nguyệt ảnh thanh.
Nhập Hà thiềm bất một,
Đảo dược thố trường sinh.
Chỉ ích đan tâm khổ,
Năng thiêm bạch phát minh.
Can qua tri mãn địa,
Hưu chiếu quốc tây dinh.

 

Dịch nghĩa

Trên trời đã gần sang mùa thu
Khắp cõi người, bóng trăng trong trẻo
Vào dải Ngân Hà, cóc vẫn không mất
Giã thuốc, thỏ cứ sống hoài
Chỉ khổ thêm tấm lòng son
Càng điểm bạc mái tóc dần
Biết rằng chiến tranh khắp mọi nơi
Xin chớ soi trại miền tây


(Năm 757)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trời lộng thu gần tới
Vầng trăng tỏ khắp nơi
Cóc sang sông rạng vẻ
Thỏ giã thuốc lâu đời
Chỉ để lòng son khổ
Càng thêm tóc trắng bời
Can qua còn chốn chốn
Trại lính chớ soi người


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trời thẳm thu vừa tới,
Cõi trần trăng sáng vờn.
Qua sông cóc chẳng mất,
Thái thuốc thỏ trường tồn.
Chỉ được lòng son khổ,
Dần dà tóc bạc hơn.
Chiến tranh còn khắp cõi,
Đừng chiếu đến tây đồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bầu trời sắp bước vào thu,
Cõi người trăng vẫn trong như thuở nào.
Vào Ngân Hà, cóc chẳng sao,
Thuốc đâm, thỏ vẫn sống bao năm trường.
Lòng son thêm khổ, sầu vương,
Khiến cho mái tóc như sương bạc dần.
Khắp nơi chinh chiến xa gần,
Xin trăng đừng chiếu dinh phần phía tây...

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trời đất thu sắp tới,
Cảnh người trăng sáng soi.
Dưới sông, cóc còn bóng,
Giã thuốc thỏ sống dai.
Lòng son càng thấy khổ,
Tóc bạc lại rõ phơi.
Trại phía tây chẳng chiếu,
Biết giặc đầy đất trời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẻ trời đất, tiết thu như sắp tới
Dưới trần gian trăng sáng ánh trong veo
Vào Ngân Hà, chàng cóc vẫn tỉnh queo
Vẫn giã thuốc, thỏ già như thắng số
Chỉ có khách lòng son là cam khổ
Rõ ràng là tóc trắng đã điểm nhiều
Giặc giã lên khắp chốn cảnh tiêu điều
Thôi đừng chiếu trại tây quan quân đóng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời thu cũng sắp đến gần
Vầng trăng vằng vặc soi cùng nhân gian
Cóc vàng vào giải sông Ngân
Chăm chăm giã thuốc thỏ luôn sống hoài
Lòng son thêm khổ cho ai
Để cho mái tóc càng phai trắng bời
Mịt mù binh lửa khắp nơi
Đồn tây trăng chớ có soi làm gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Tiết trời hây hẩy gió hiu dong
Trăng đó người đây có thấu lòng
Mỏi mắt bóng thiềm trong lẻo lẻo
Ói tai chày thỏ tiếng bông bông
Mấy tua tóc bạc pha sương tuyết
Một tấm lòng son giãi núi sông
Ngọn lửa phương xa chưa chắc tắt
Một trời chi để bóng soi chung


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã gần thu tới trên bầu trời,
Trong trẻo bóng trăng khắp cõi người,
Vào dải Ngân Hà không cóc mất,
Thuốc tiên thỏ giã cứ còn hơi.
Tấm lòng son chỉ làm thêm khổ,
Điểm bạc mái càng nhiều tóc rơi.
Xin chớ về tây soi chốn trại,
Chiến tranh biết sắp tràn nơi nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời