19/04/2021 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát nguyệt thập ngũ dạ
八月十五夜

Tác giả: Từ Ngưng - 徐凝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2014 16:49

 

Nguyên tác

皎皎秋空八月圓,
常娥端正桂枝鮮。
一年無似如今夜,
十二峰前看不眠。

Phiên âm

Hạo hạo thu không bát nguyệt viên,
Thường Nga[1] đoan chính quế chi tiên.
Nhất niên vô tự như kim dạ,
Thập nhị phong[2] tiền khán bất miên.

Dịch nghĩa

Trăng tháng tám tròn và sáng rỡ trên bầu trời thu,
Thường Nga vẫn đoan chính, cành quế vẫn tươi.
Cả năm không đêm nào như đêm nay,
Mười hai ngọn ngắm trăng không ngủ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên trời thu trăng tròn sáng rỡ
Cành quế, Thường Nga ở còn đây
Cả năm đẹp nhất đêm nay
Ngắm hoài không ngủ đêm dài trên non
[1] Còn gọi là Hằng Nga, vợ của Hậu Nghệ là một thiện xạ trong thần thoại. Hậu Nghệ được Tây Vương Mẫu cho một bầu linh dược, Thường Nga lấy uống trộm, trở thành trường sinh bất tử, bay lên cung trăng trú ngụ.
[2] Chỉ 12 ngọn núi của dãy Vu Sơn, chỗ giáp ranh hai tỉnh Tứ Xuyên và Hồ Bắc ngày nay, tương truyền là nơi nữ thần làm ra mây mưa cư ngụ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Ngưng » Bát nguyệt thập ngũ dạ