寄白居易

三條九陌花時節,
萬戶千車看牡丹。
爭遣江州白司馬,
五年風景憶長安。

 

Ký Bạch Cư Dị

Tam điều cửu mạch hoa thì tiết,
Vạn hộ thiên xa khán mẫu đơn.
Tranh khiển Giang Châu Bạch tư mã,
Ngũ niên phong cảnh ức Trường An.

 

Dịch nghĩa

Mỗi độ hoa nở ở kinh đô,
Ngựa xe dập dìu đi ngắm hoa mẫu đơn.
Khiến quan tư mã họ Bạch ở Giang châu,
Suốt năm năm chạnh nhớ phong cảnh Trường An.


Tựa đề có bản chép là "Ký Bạch tư mã" 寄白司馬. Bạch Cư Dị năm 815 đang giữ chức Đông cung tả tán thiện đại phu (dạy thái tử học) thì bị giáng xuống chức Giang Châu tư mã rồi được triệu về kinh khoảng 5 năm sau.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi kinh kỳ mỗi mùa hoa thắm
Bao ngựa xe đi ngắm mẫu đơn
Giang Châu tư mã chạnh buồn
Năm năm cứ nhớ phố phường Trường An

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nơi nơi hoa nở tưng bừng
Ngựa xe tấp nập ngắm cành mẫu đơn
Khiến quan Tư Mã chạnh buồn
Năm năm vời vợi mối tình TRường An

Chưa có đánh giá nào
Trả lời