琵琶亭

樂天曾謫此江邊,
已嘆天涯涕泫然。
今日始知予罪大,
夷陵此去更三千。

 

Tỳ Bà đình

Lạc Thiên tằng trích thử giang biên,
Dĩ thán thiên nhai thế huyễn nhiên.
Kim nhật thuỷ tri dư tội đại,
Di Lăng thử khứ cánh tam thiên.


Năm 1036, Âu Dương Tu bị đày xuống Di Lăng (nay là Nghi Xương, Hồ Bắc) làm huyện lệnh, khi đi ngang qua đình Tỳ Bà ở Cửu Giang, có lên đình làm thơ này nhớ đến Bạch Cư Dị.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lạc Thiên từng biếm ở ven sông
Than thở trời xa lệ đầm khăn
Nay mình mới biết vì tội lớn
Thêm ba nghìn dặm trích Di Lăng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạc Thiên từng biếm ở sông nầy
Vời vợi trời xa giọt lệ đầy
Mới biết mình nay mang tội lớn
Di Lăng ngàn dặm biệt nơi đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Lạc Thiên từng biếm bên sông,
Chân trời vời vợi lệ dòng đầy vơi.
Mình nay mới biết tội đời,
Di Lăng ngàn dặm biệt nơi đây rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời