同水部張員外籍曲江春遊寄白二十二舍人

漠漠輕陰晚自開,
青天白日映樓臺。
曲江水滿花千樹,
有底忙時不肯來。

 

Đồng thuỷ bộ Trương viên ngoại Tịch Khúc Giang xuân du ký Bạch nhị thập nhị xá nhân

Mạc mạc khinh âm vãn tự khai,
Thanh thiên bạch nhật ánh lâu đài.
Khúc Giang thuỷ mãn hoa thiên thụ,
Hữu để mang thì bất khẳng lai.

 

Dịch nghĩa

Buổi chiều đang âm u vì sương mù bỗng tạnh ráo,
Mặt trời trên không xanh lơ chiếu lên trà đình tửu quán.
Khúc Giang đầy nước, cả ngàn cây bên bờ nở hoa thơm ngát,
Có lẽ ông bận việc chi nên không tới được?


Ao Khúc Giang là thắng cảnh nổi tiếng bên ngoài phía đông nam hoàng thành Trường An, có nhiều trà đình tửu điếm cho giới quyền quý ăn chơi, vốn do Tuỳ Dượng Đế cho đào. Bài này viết khoảng năm 822 khi tác giả Hàn Dũ nhậm binh bộ thị lang, Trương Tịch nhậm thuỷ bộ viên ngoại lang, Bạch Cư Dị nhậm trung thư xá nhân. Bộ ba này thường tụ họp yến ẩm xướng hoạ với nhau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời âm u bỗng nhiên tạnh ráo
Tửu lầu trong nắng quái chiều hôm
Khúc Giang đầy nước, hoa thơm
Chắc ông bận việc nên khôn rời nhà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiều đậm mù sa dần rạng sắc
Trời xanh ánh nắng toả lâu đài
Khúc Giang nước biếc ngàn hoa nở
Chắc bận nên người chẳng tới đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương mù tạnh ráo chiều trong lành,
Đình quán mặt trời chiếu ánh xanh.
Thơm ngát Khúc Giang hoa bến nước,
Chắc ông bận việc tới không đành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngày thoáng âm u chiều lại hửng
Trời xanh nắng trắng chiếu lâu đài
Nghìn cây hoa ngập nước sông Khúc
Có bận gì không chẳng đến chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời