24/09/2021 22:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng thuỷ bộ Trương viên ngoại Tịch Khúc Giang xuân du ký Bạch nhị thập nhị xá nhân
同水部張員外籍曲江春遊寄白二十二舍人

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 20:40

 

Nguyên tác

漠漠輕陰晚自開,
青天白日映樓臺。
曲江水滿花千樹,
有底忙時不肯來。

Phiên âm

Mạc mạc khinh âm vãn tự khai,
Thanh thiên bạch nhật ánh lâu đài.
Khúc Giang thuỷ mãn hoa thiên thụ,
Hữu để mang thì bất khẳng lai.

Dịch nghĩa

Buổi chiều đang âm u vì sương mù bỗng tạnh ráo,
Mặt trời trên không xanh lơ chiếu lên trà đình tửu quán.
Khúc Giang đầy nước, cả ngàn cây bên bờ nở hoa thơm ngát,
Có lẽ ông bận việc chi nên không tới được?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời âm u bỗng nhiên tạnh ráo
Tửu lầu trong nắng quái chiều hôm
Khúc Giang đầy nước, hoa thơm
Chắc ông bận việc nên khôn rời nhà
Ao Khúc Giang là thắng cảnh nổi tiếng bên ngoài phía đông nam hoàng thành Trường An, có nhiều trà đình tửu điếm cho giới quyền quý ăn chơi, vốn do Tuỳ Dượng Đế cho đào. Bài này viết khoảng năm 822 khi tác giả Hàn Dũ nhậm binh bộ thị lang, Trương Tịch nhậm thuỷ bộ viên ngoại lang, Bạch Cư Dị nhậm trung thư xá nhân. Bộ ba này thường tụ họp yến ẩm xướng hoạ với nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Đồng thuỷ bộ Trương viên ngoại Tịch Khúc Giang xuân du ký Bạch nhị thập nhị xá nhân