春思寄夢得樂天

花滿中庭酒滿樽,
平明獨坐到黃昏。
春來詩思偏何處,
飛過函關入鼎門。

 

Xuân tứ ký Mộng Đắc, Lạc Thiên

Hoa mãn trung đình tửu mãn tôn,
Bình minh độc toạ đáo hoàng hôn.
Xuân lai thi tứ thiên hà xứ,
Phi quá Hàm Quan nhập đỉnh môn.

 

Dịch nghĩa

Hoa nở khắp sân trước, rượu đầy chén,
Một mình ngồi từ sáng sớm đến chiều tối.
Chúa xuân đã tới, ban ý thơ tới những nơi nào?
Bay tới cửa ải Hàm Cốc và nhập vào đỉnh môn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rượu đầy ly, hoa đầy vườn nở
Một mình ngồi từ sáng đến chiều
Xuân về thi tứ nghiêng theo
Bay qua Hàm Cốc, sầu gieo bên người

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hoa nở đầy sân, ly rượu dồn,
Mỗi ngồi từ sáng đến hoàng hôn.
Xuân sang thi tứ nơi nào gửi,
Bay vượt Hàm Quan tới Đỉnh Môn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa khắp sân, rượu châm từ hũ
Cả ngày ngồi hưởng thú tiêu dao
Chúa xuân ban ý nơi nào?
Bay qua cửa Đỉnh, nhập vào Hàm quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Rượu đầy ngập chén hoa đầy sân
Sáng đến chiều ngồi thui thủi thân
Thi tứ xuân về nghiêng khắp xứ
Đỉnh môn bay khỏi vượt Hàm quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa nở khắp sân, rượu chén đầy,
Một mình ngồi sáng đến chiều đây.
Chúa xuân đã tới, ban thi hứng?
Nhập đỉnh môn, Hàm Cốc tới ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời