春雪

新年都未有芳華,
二月初驚見草芽。
白雪卻嫌春色晚,
故穿庭樹作飛花。

 

Xuân tuyết

Tân niên đô vị hữu phương hoa,
Nhị nguyệt sơ kinh kiến thảo nha.
Bạch tuyết khước hiềm xuân sắc vãn,
Cố xuyên đình thụ tác phi hoa.

 

Dịch nghĩa

Năm mới sang vẫn chưa thấy chút vẻ tốt tươi,
Đầu tháng hai chợt kinh ngạc thấy cỏ nảy chồi.
Tuyết trắng ghét vì xuân tới muộn,
Cố xuyên qua cây trong sân làm những bông hoa bay.


Bài thơ này được tác giả làm vào mùa xuân năm Nguyên Hoà thứ 10 (815), khi đó ông đang làm quan tại Trường An, vịnh tuyết khi mùa xuân tại phương bắc đến muộn. Câu cuối mượn ý từ bài Bạch tuyết ca 白雪歌 của Sầm Tham 岑參 ví tuyết như hoa nở: “Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết, Hốt như nhất dạ xuân phong lai, Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai” 胡天八月即飛雪,忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開 (Trời Hồ tháng tám tuyết rơi đầy, Chợt như một đêm gió xuân tới, Ngàn vạn cây lê nở đầy hoa). Đông Phương Cầu 東方虯 đời Võ Hậu cũng vịnh tuyết bằng ý này: “Xuân tuyết mãn không lai, Xúc xứ tự hoa khai; Bất tri viên lý thụ, Nhược cá thị chân mai?” 春雪滿空來,觸處似花開;不知園裏樹,若箇是真梅? (Tuyết mùa xuân tới khắp trời, Nơi nó chạm xuống tựa như hoa nở; Không biết cây ở trong vườn kia, Có thực là hoa mai không?).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đầu năm chưa thấy chút màu tươi,
Kinh ngạc tháng hai cỏ nảy chồi.
Tuyết trắng chạnh lòng xuân tới chậm,
Lồng cây sân hoá rợp hoa bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Năm mới, màu tươi cứ lần khân,
Kinh ngạc tháng hai cỏ nẫy mầm.
Tuyết trắng tiếc rằng xuân đến muộn,
Làm hoa bay loạn xéo cây sân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Năm sang chưa thấy vẻ non tươi,
Mới tháng Hai thôi cỏ nẩy chồi.
Tuyết trắng hiềm vì xuân sắc muộn,
Vờn cây sân trước làm hoa rơi!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Chưa thấy tốt tươi năm mới này
Tháng hai cỏ mới nhú lạ thay
Tuyết trắng gét vì xuân đến muộn
Cố luồn cây sân hoá hoa bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm mới màu xuân chậm vẻ tươi
Tháng hai chợt sợ cỏ đâm chồi
Tuyết xuyên sân vắng buồn xuân muộn
Trắng một màu hoa lả tả rơi

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm mới mà chưa trông thấy hoa
Tháng hai kinh ngạc cỏ đâm nha
Tuyết cũng động lòng xuân tới muộn
Tạo hoa bay trắng khắp cây nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm mới cỏ cây chưa tốt tươi,
Tháng hai kinh ngạc cỏ đâm chồi.
Chạnh lòng tuyết trắng xuân về muộn,
Xuyên lướt cây sân tuyết trắng trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Năm mới mà chưa vẻ thắm tươi
Tháng hai mới lạ cỏ lên chồi
Lại hiềm tuyết trắng xuân sang muộn
Xuyên lá cây sân hoa khắp trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời