15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 21/01/2018 08:55 bởi hongha83
Lê Thanh Phách (1964-) là nhà thơ Việt Nam, quê Quảng Ngãi. Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi. Sáng lập viên nhóm Thiên Bút Thi Hữu.

Tác phẩm:
- Về giữa làng Yên, 2006
- Viễn du, 2007
- Bến sông quê, 2017

 

Bến sông quê (2017)