Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (226 bài thơ)
Tạo ngày 21/01/2018 08:55 bởi hongha83
Lê Thanh Phách (1964-) là nhà thơ Việt Nam, quê Quảng Ngãi. Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi. Sáng lập viên nhóm Thiên Bút Thi Hữu.

Tác phẩm:
- Về giữa làng Yên, 2006
- Viễn du, 2007
- Bến sông quê, 2017

 

Bến sông quê (2017)