15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 21/01/2018 08:55 bởi hongha83
Lê Thanh Phách sinh năm 1964, là nhà thơ Việt Nam, quê Quảng Ngãi. Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi. Sáng lập viên nhóm Thiên bút thi hữu.

Tác phẩm:
- Về giữa làng Yên, 2006)
- Viễn du (2007)
- Bến sông quê (2017)

 

Bến sông quê (2017)