Xuân sớm đường vui tiếng hát
Trong cây khe khẽ chồi non
Cùng với mây trời lành lặn
Con đường bước nhỏ như son

Hồ đầy bầy chim di trú
Phương xa cánh nắng nghiêng về
Cố hương thêm vàng hoa cải
Bồn chồn mỗi bước đường quê

Heo may cuối trời đã lạc
Trên đầu như giá như sương
Nôn nao xuân tình đầu ngõ
Gọi về trong nắng muôn phương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]