Có hai chị bướm đi chơi chợ
Chị áo hồ lơ, chị áo điều
Chị áo hồ lơ thầm hỏi bạn:
“Mùa xuân mày biết giá bao nhiêu?”

Chị áo điều nghe, cười ngặt nghẽo:
“Mùa xuân đắt lắm, cô mình ơi!
Trăm quan hồ dễ mà mua được!
Cố áo mà mua, tớ chịu thôi!”


Bài thơ ở đây được dẫn theo bản công bố của nhà phê bình Hồng Diệu (tên thật là Đỗ Văn Thuận) trên báo Văn nghệ công an bản điện tử ngày 21-6-2019. Theo Hồng Diệu, “lấy ở bản chụp lại bản viết tay của chính nhà thơ Nguyễn Bính, có chỗ khác bản đã in trong tập thơ Một nghìn cửa sổ (1941)”.

Nguồn: Hồng Diệu, “Mấy bài thơ ít người biết của Thanh Tịnh và Nguyễn Bính”, Văn nghệ công an (bản điện tử), ngày 21-6-2019