Trần Thị Huyền Trang sinh năm 1964 tại Phù Cát, Bình Định, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Huế, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên BCH Hội VHNT Bình Định, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Bình Định, Ban công tác Nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam khóa VII (2005-2010).

Thơ:
- Những đêm da trời xanh
- Muối ngày qua
- Trong tĩnh lặng.

Truyện ngắn:
- Một lứa bên trời

Các tập nghiên cứu:
- Nhạn thần cô
- Huyền tích Kinh xưa
- Văn hóa dân gian vùng thành Hoàng Đế (viết chung với Nguyễn Thanh Mừng, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội xuất bản 2004, tái bản 2005)

Giải thưởng:
- Giải A giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn lần thứ I
- Hai giải A giải thưởng Xuân Diệu – Đào Tấn lần thứ II
- Giải Nhì cuộc thi truyện ngắn tuần báo Văn nghệ 2000
- Giải A của Uy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2000

 

Những đêm da trời xanh (1994)

Muối ngày qua (2000)