15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 28/11/2014 06:38 bởi tôn tiền tử
Huỳnh Thanh Hồng sinh ngày 7/7/1964 tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Anh là biên tập viên mảng văn nghệ của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long, hội viên Hội Nhà báo, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Ông qua đời ngày 11/4/2007.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Thương nhớ người dưng (tập thơ, NXB Cửu Long, 1991)
- Lời của dòng sông (tập thơ, 2003)
- Tuyển thơ Vĩnh Long (Tuyển thơ nhiều tác giả, Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long xuất bản, 2000 và 2004)
- Tuyển tập thơ - nhạc Vĩnh Long 30 năm 1975 – 2005 (Sở Văn hoá Thông tin, Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long xuất bản, 2005)
- Bến quê (tập thơ – NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2006)
- Tác phẩm Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh long 2005 – 2006 (Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh long xuất bản, 2007)